Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος

Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος

Partner, Netrino | Business Consulting & Sustainability

Ο Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος γεννήθηκε το 1979, είναι Σύμβουλος επιχειρήσεων & Βιωσιμότητας στη Netrino.

Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει αποκτήσει εμπειρία στην αναζήτηση δεδομένων και τη μετατροπή των πληροφοριών σε στρατηγικές λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα.
Αντιμετωπίζει την εταιρική βιωσιμότητα όχι ως απλή εκπλήρωση ενός απολογιστικού στόχου, αλλά ως μια διαρκή διαδικασία αναβάθμισης και εξέλιξης των οργανωτικών στρατηγικών.

Σπούδασε Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Πάντειο) και είναι κάτοχος MSc στη Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής (Ε.Μ.Π.) και Business Sustainability Management (Cambridge).

Είναι παράλληλα Σύμβουλος στρατηγικής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, Sustainability Advisor το Ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe network και μέλος της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.