Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος

Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος

Founding Partner, Business Planner & Market Ρesearch Αnalyst, Netrino

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος είναι σύμβουλος εταιρικής υπευθυνότητας και ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας Netrino.