Δέσποινα Ξυνού

Δέσποινα Ξυνού

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, OK! Anytime Markets