Ελευθέριος Ζησιμάτος

Ελευθέριος Ζησιμάτος

Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, METRO AEBE

Ο Ελευθέριος Ζησιμάτος είναι απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc  in Food Science του Πανεπιστημίου του Leeds UK , ενώ κατέχει και Executive MBA από το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA). Διαθέτει 25ετή εργασιακή εμπειρία στο χώρο του Supply Chain, έχοντας εργαστεί  σε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης στη βιομηχανία. Από το 2015 εργάζεται στη Μετρό ΑΕΒΕ, ως Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.