Ιωάννης Σιδέρης

Ιωάννης Σιδέρης

Chief Sustainability Officer, Όμιλος Πλαστικά Θράκης