Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης

Καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης

Πρόεδρος ΙΕΛΚΑ, ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών