Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας

Καθηγητής Γεώργιος Μπάλτας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής MSc in Marketing Analytics, Πρόεδρος ΔΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ