Κώστας Αντιμησάρης

Κώστας Αντιμησάρης

Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής, METRO ΑΕΒΕ