Νικήτας Ποθουλάκης

Νικήτας Ποθουλάκης

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος MΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Ο κ. Νικήτας Ποθουλάκης κατέχει πτυχίο Οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΜΒΑ από το Warwick Business School. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1982 και έκτοτε έχει διατελέσει μεταξύ άλλων Αν. Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη, Διευθυντής Ανάπτυξης της X. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου VIVARTIA, Γενικός Διευθυντής στη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Επίσης, ήταν μέλος ΔΣ σε όλες τις παραπάνω εταιρίες καθώς και των θυγατρικών τους.
Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε., είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία Frozen Holdings ΜΑΕ, Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΑΛΕΣΙΣ Α.B.E.E. καθώς και Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ.