Τέλης Θανόπουλος

Τέλης Θανόπουλος

Πρόεδρος, Δ. Θανόπουλος ΑΕ